Delen

Gezinsbegeleiding

Gezinnen kunnen de drempel naar jeugdhulp als hoog ervaren:

  • Een gezin kan (ontluikende) vragen, zorgen of klachten ervaren maar kan deze niet concreet benoemen;
  • Een gezin kan vragen, zorgen of klachten hebben op verschillende levensdomeinen, maar een concreet aanknopingspunt missen om hiermee aan de slag te gaan of om bij een specifiek hulpaanbod aan te kloppen;

Gezinsbegeleiding ‘1 gezin 1 plan’ wil net deze gezinnen ondersteunen. ‘1 gezin 1 plan’ tracht hiertoe zo veel mogelijk drempels naar jeugdhulp weg te werken door zeer laagdrempelig naar gezinnen toe te stappen. ‘1 gezin 1 plan’ zet hierbij resoluut in op het versterken en/of herstellen van krachten binnen het gezin en het netwerk. Ondersteuning van gezinnen wordt zo benaderd vanuit een generalistisch, kracht- en oplossingsgericht kader waarbij de regie van de ondersteuning expliciet bij het gezin wordt gelegd.

Doelgroep

Gezinsbegeleiding ‘1 gezin 1 plan’ focust zich op gezinnen met kinderen van -9 maanden (zwangerschap) tot 6 jaar. Het samenwerkingsverband Trawant kiest ervoor voorrang te geven aan zeer jonge kinderen, dit vanuit een sterk geloof in de kracht van preventie.

Voorwaarden

  • Het aanbod ‘1 gezin 1 plan’ is gratis.
  • De gezinsbegeleiding ‘1 gezin 1 plan’ vindt plaats aan huis of op een plaats van afspraak.
  • De aanmelder blijft betrokken tijdens het begeleidingsproces (o.a. netwerkoverleg).
  • Gezinsbegeleiding ‘1 gezin 1 plan’ is geen crisisaanbod. Gezinnen die crisissituatie doormaakten, kunnen enkel binnen ‘1 gezin 1 plan’ begeleiding genieten wanneer de crisis niet meer actueel is.
  • Gezinnen kunnen ook doorstromen naar ‘1 gezin 1 plan’ na een aanmelding bij een organisatie RTJ. Dit wordt steeds met het gezin en de verwijzer besproken.

Aanmelden

Aanmelden voor gezinsbegeleiding 1 gezin 1 plan kan via het centraal contactpunt ‘1 gezin 1 plan’:

Uitgelicht

Folder gezinsbegeleiding 1 gezin 1 plan