Delen

Geestelijke gezondheid

Geestelijke (on)gezondheid is geen onbelangrijk fenomeen. Van een tijdelijke dip tot het zwarte gat. Het verdient alle aandacht. De tijd dat meewarig werd omgegaan met klachten van geestelijke ongezondheid is definitief voorbij.

Preventie

Ook de nood aan preventie wordt meer en meer onderkend. Helpt een goed gesprek je er bovenop? Of wil je je eigen geestelijke (on)gezondheid meten? Het kan allemaal.

Hulpverlening

Als de situatie dermate ernstig wordt, is hulpverlening op zijn plaats. Hier vind je meer info over wat en waar.

Dementie

Neem bijvoorbeeld dementie. Met de vergrijzing neemt ook dat fenomeen toe. In Lier worden een aantal initiatieven ondernomen om dat onder de aandacht te brengen.

Uitgelicht