Delen

Crisisopvang

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

Acute opvang

Doelgroep
Mensen die plots dakloos worden.

Doorverwijzing:
De toeleiding gebeurt zo mogelijk steeds door het OCMW dat voor betreffende cliënt bevoegd is.

Begeleiding:
De begeleiding gebeurt in samenspel en samenwerking met het verwijzende OCMW. Centraal staat hier het vinden van een oplossing voor het dakloosheidsprobleem van de cliënt. Het is een warme, ondersteunende begeleiding. De opvang wordt zo kort als mogelijk gehouden, met een maximum van 1 maand.

Crisisteam

Doelgroep
Mensen in crisis.

Doorverwijzing:
Iedereen in crisis kan zich aanmelden, door verwijzer, zijn omgeving of zichzelf.
Maar ‘2de of 3de lijnscrisissen’ worden naar meer gepaste hulpverlening verwezen.

Begeleiding:
1e ‘lijnscrisissen’ worden door het crisisteam begeleid. De hulpverlening gebeurt bij voorkeur mobiel,  maar kan ook ambulant.

Uitgelicht

CAW

Het CAW helpt je met alle vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,... Zij bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven, en aan gedetineerden en hun naasten.

lees verder