Delen

Crisisopvang

Het Crisisinterventiecentrum Mechelen biedt onmiddellijke dringende hulp bij psycho-sociale noodsituaties aan mannen en vrouwen (ook met kinderen). Een kortdurende opname is mogelijk. Het centrum is altijd open: 24 u op 24 u, 7 dagen op 7.

Wie kan er terecht?

Volwassenen en minderjarigen kunnen alleen of samen (koppels,gezinnen) terecht voor crisisgesprekken. Alleenstaande volwassenen (met of zonder kinderen) in een crisisisituatie kunnen kortdurend verblijven.

Met welke vragen en problemen?

Alle vragen waarbij je dringend hulp nodig hebt kunnen besproken worden. Waar mogelijk biedt het centrum zelf de hulp, zo nodig wordt elders bijkomende hulp gezocht.

Hoe?

Je kunt er zowel telefonisch als persoonlijk dadelijk terecht voor een gesprek, voor informatie en zo nodig voor een kortdurend verblijf. Het is een veilig adres. De eventuele beslissing tot opname wordt genomen aansluitend op het eerste gesprek.

De hulpverlening heeft maximaal aandacht voor de eigen mogelijkheden van de client.

 

Alle hulpverlening in het CIC gebeurd op vrijwillige basis en is vertrouwelijk. De crisishulpverlening kan maximaal enkele weken duren, een opname duurt maximaal 10 dagen.

 

Reservatie is niet mogelijk, er is geen wachtlijst.

Uitgelicht