Delen

Wonen

margaretastraatTe duur. Onaangepast. Ongezond. Wonen is een belangrijke bezorgdheid. Vandaar spant OCMW Lier zich in voor beter en meer betaalbaar wonen.

Wonen voor ouderen

In de eerste plaats beschikt OCMW Lier over een uitgebreid woningenaanbod voor ouderen.

Tijdelijke woonnood

Voor mensen die tijdelijk nood hebben aan een woning heeft het OCMW een (beperkt) aanbod ter beschikking.

Betaalbaar wonen

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting en het Sociaal Verhuurkantoor zijn belangrijke partners voor betaalbaar wonen. Ook het OCMW beschikt over een aantal sociale huurappartementen.

Private verhuring 

Tot slot verhuurt het OCMW woongelegenheden volgens de regels van de private woningmarkt.


Uitgelicht