Delen

Voor mensen met een handicap

Voor mensen met een handicap wordt geïnvesteerd in opleiding, begeleiding en aangepaste tewerkstelling.

Begeleiding 

Ben je een persoon met een handicap? En heb je nood aan advies, begeleiding,... in je zoektocht naar werk? Dan kan je terecht bij de dienst GTB (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst) in de lokale werkwinkel.

Opleiding

Voor personen met een handicap biedt CBO De Ploeg opleiding aan, die gericht is op reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Aangepaste tewerkstelling

Dagcentrum

Mensen met een handicap, erkend door het Vlaams fonds, kunnen terecht in dagcentrum Den Brand. In groep wordt een zinvolle vrijetijdsbesteding overdag aangeboden.

Begeleiding naar werk

Voor een persoon met een handicap is de organisatie van de zorg en begeleiding niet altijd evident. Welke vormen van ondersteuning zijn er voorhanden? Welke diensten zijn er beschikbaar? Waar kan ik een beroep op doen? VZW Op Maat staat de persoon met een handicap bij in het verduidelijken van de ondersteuning die nodig of gewenst is.

Beschutte werkplaats

Daarnaast kunnen mensen met een handicap voor aangepast werk terecht in beschutte werkplaats MIVAS. Vooral op vlak van verpakkingswerk, worden er jobs aangeboden.

Financiële voordelen

Wil je mensen met een arbeidshandicap tewerkstellen? Dan zijn er tal van premies en loontussenkomsten waarvan je kan genieten. Hier vind je alles wat je moet weten.


Uitgelicht

Werkwinkel - GTB