Delen

Begeleiding naar werk

Een job biedt heel wat voordelen: een inkomen, sociale contacten,… Het OCMW zet dan ook hoog in om haar cliënten te begeleiden naar werk.

 

De dienst trajectbegeleiding staat haar cliënten bij in hun zoektocht naar werk. Dat kan gaan van tips bij het solliciteren, nagaan welke richting betrokkene uit wil, advies geven over geschikte opleidingen, mensen wegwijs maken in het jobaanbod,… .

Naargelang de mogelijkheden van betrokkene biedt de dienst trajectbegeleiding de gepaste dienstverlening aan. Let wel: je kan nooit rechtstreeks naar deze dienst stappen. Dat zal enkel en alleen gebeuren na doorverwijzing via de sociale dienst.

Uitgelicht