Tweedelijnsrechtsbijstand - pro Deo

Zitting

 • maandag, woensdag en vrijdag 13.30  – 16 uur
 • in gerechtsgebouw Mechelen, Keizerstraat 20, ingang via Voochtstraat nr.7  

Bij voorkeur ná telefonische afspraak !
tel. 015 26 11 42

Wat breng je mee?

Onderstaande documenten én het ingevulde aanvraagformulier heb je nodig bij een aanvraag tot bijstand.

 1. Recent attest samenstelling van gezin (afhalen gemeentehuis)
 2. Attest inkomsten van dit ogenblik van alle personen met inkomsten die vermeld staan op het attest “samenstelling van gezin”, d.w.z. :
 1. loonfiches van de laatste 3 maanden (rekeninguittreksels zijn niet voldoende)
 2. een recent attest van het OCMW met bedrag leefloon dat uitgekeerd wordt
 3. of officieel attest stempelgeld (met vermelding dagbedrag m.b.t. laatste 3 maanden)
 4. of officieel attest mutualiteit (met vermelding dagbedrag m.b.t. laatste 3 maanden)
 5. of officieel attest Rijksdienst voor pensioenen + laatste rekeninguittreksel
 6. of beslissing van de Minister bevoegd voor Sociale Zaken bij vervangingsinkomen gehandicapten + laatste rekeninguittreksel (met vermelding IT/IVT)
 7. bij collectieve schuldenregeling : recent attest schuldbemiddelaar (leefgeld en betaling kosten, zoals huur en energie)
 8. Heeft één van de meerderjarige gezinsleden geen inkomen, dan moet hij/zij een verklaring op eer ondertekenen. (model van verklaring op eer).
  Dit document moet ook aangevuld worden met een verklaring van het OCMW, de vakbond en de mutualiteit dat er geen uitkeringen worden verricht.
 1. Meest recente aanslagbiljet directe belastingen, m.n. van 2015-2016 of 2016-2017 (alle gezinsleden)
 2. Ontvang je /betaalt je onderhoudsgeld (documenten toevoegen)
 3. Indien er meerderjarige schoolgaande kinderen zijn, dient een recent attest van de schoolinstelling bijgebracht te worden.
 4. Identiteitskaart.
 5. Uittreksels bankrekeningen van de laatste 2 maanden.
 6. Aanslagbiljet verkeersbelasting indien u over een wagen beschikt.

Forfaitaire bijdrage

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Meer info

Bureau voor Juridische Bijstand
Gerechtshof (midden gebouw - gelijkvloers) Keizerstraat 20
2800 Mechelen
tel. 015 26 11 42

bjb@balie-mechelen.be
www.advocaat.be

Uitgelicht

www.advocaat.be

Aanvraagformulier pro deo