Kindermishandeling

Heb je een vermoeden van kindermishandeling?

Ben je ongerust over een minderjarig slachtoffer of zit je zelf gekneld in een situatie van kindermishandeling? Dan kan je steeds terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Wat is het vertrouwenscentrum?

Het vertrouwenscentrum is in eerste instantie een meldpunt, waar je - anoniem - je vermoeden van kindermishandeling kan melden. Al naargelang de situatie en in overleg met de melder geeft het centrum advies of start zelf hulpverlening op.

Het vertrouwenscentrum richt zich op situaties van mishandeling (lichamelijk en/of emotioneel, verwaarlozing en seksueel misbruik) van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Uitgelicht