Thuiszorg

  • Sociaal-pedagogische toelage

    De stad ondersteunt gezinnen in de opvoeding van een kind met een handicap met een sociaal-pedagogische toelage. Deze bedraagt 600 euro per jaar. Is je kind jonger dan 21 jaar? Heb je als ouder recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (of UiTPAS met kansentarief) EN ontvang je voor je kind de verhoogde kinderbijslag?

  • Thuiszorgtoelage voor ouderen

    De stad Lier voorziet een jaarlijkse toelage van 600 euro voor hulpbehoevende mensen die nog thuis wonen, ouder zijn dan 60 jaar en een beperkt inkomen hebben. Je vraagt de toelage aan via de stad.

Uitgelicht