Delen

Collectieve schuldenregeling

Je schuldenberg is zeer ernstig? Ook dan moet je niet bij de pakken blijven zitten, maar kan je een beroep doen op de dienst welzijn. Hoe sneller, hoe beter. Via collectieve schuldenregeling werken we aan een oplossing op lange termijn.

 

De dienst welzijn helpt je bij het opstellen van een verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank.

 

De rechter oordeelt of collectieve schuldenregeling de gepaste hulpverlening is. Indien dat zo is, wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan. Dat kan het OCMW zijn, maar ook een advocaat, notaris of een deurwaarder.

 

Als de rechter het OCMW aanstelt als schuldbemiddelaar, zal het OCMW onderhandelen met al je schuldeisers om je inkomsten te verdelen over al je schulden. Uiteindelijk beslist een rechter over het te volgen afbetalingsplan. Het grote voordeel van deze collectieve schuldenregeling is dat jij – ondanks je schuldenlast – wettelijk bescherming geniet tegen beslag op je goederen. Bovendien kan de rechter na verloop van jaren een deel van je schulden kwijtschelden of de kosten stopzetten.

Uitgelicht