Ouderen

Pensioen

Afhankelijk van je gezinstoestand krijg je een rustpensioen of overlevingspensioen. Een rustpensioen is een persoonlijk gezinspensioen op basis van je eigen prestaties. Een overlevingspensioen krijg je voor de prestaties van je overleden echtgenoot of echtgenote.
Je pensioenvoorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening,...) hangen af van het beroep dat je uitoefende. Er zijn 3 stelsels: één voor werknemers, één voor zelfstandigen en één voor ambtenaren.

>>  www.pensioenpunt.be

Premies

Mensen willen liefst zo lang mogelijk thuis verblijven. Er bestaan verschillende premies voor financiële ondersteuning:

Uitgelicht