Delen

Ouderen

Er bestaan tal van voordelen, premies, tegemoetkomingen,… die op een of andere manier te maken hebben met zorg op latereleeftijd.

Pensioen

Afhankelijk van je gezinstoestand krijg je een rustpensioen of overlevingspensioen. Een rustpensioen is een persoonlijk gezinspensioen op basis van je eigen prestaties. Een overlevingspensioen krijg je voor de prestaties van je overleden echtgenoot of echtgenote.
Je pensioenvoorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening,...) hangen af van het beroep dat je uitoefende. Er zijn 3 stelsels: één voor werknemers, één voor zelfstandigen en één voor ambtenaren.

> Vraag je pensioen aan

Premies

Mensen willen liefst zo lang mogelijk thuis verblijven. Er bestaan verschillende premies voor financiële ondersteuning:

 Premies in de kijker

Verder zetten we een aantal premies in de kijker: de verhoogde tegemoetkoming, de ziekte- en zorgverzekering, het pensioen, en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.  

Uitgelicht