Financiële steun

 • Andere tussenkomsten

  Wanneer je met een klein inkomen moet rondkomen, kan het gebeuren dat je het plots niet meer redt. Onverwachte uitgaven zoals medische kosten doen je de das om? Ook schoolfacturen wegen al eens zwaar door op je gezinsbudget.

 • Leefloon

  Wie over geen of onvoldoende inkomen beschikt, heeft mogelijk recht op een uitkering: het leefloon. Sinds 1 oktober 2002 is het vroegere bestaansminimum vervangen door het 'recht op maatschappelijke integratie'. Het leefloon is hier een onderdeel van. Mensen zonder inkomen en werk kunnen er onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen.

 • Leefloon voor jongeren

  Wat zijn de voorwaarden? Wat is een integratiecontract? Hebben ouders onderhoudsplicht?

 • Tussenkomst verblijfskosten WZC

 • Voorschotten

  Het kan best dat je een inkomen hebt, maar dat die tijdelijk niet of te laat wordt uitbetaald (vb. werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen, …). Of dat je te maken hebt met hoge, eenmalige kosten (bijvoorbeeld huurwaarborg, voorschot op tandprothese,...). In dat geval kan het OCMW je een voorschot geven.

Uitgelicht