Delen

OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. Alle belangrijke beslissingen in verband met de werking van het OCMW worden door dat orgaan genomen.

 De andere beleidsorganen zijn:

  • Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)
  • Comité Beleid