Delen

Uitbouw lokaal sociaal beleid via convenanten

Lokaal sociaal beleid wordt gemaakt door tientallen diensten en organisaties. Naast OCMW en stad Lier zijn er heel wat grote en kleinere organisaties die in het welzijnswerk noodzakelijk werk uitvoeren. Om de afstemming in dat welzijnswerk en de samenhang binnen het sociaal beleid verder te verbeteren, sluiten stad en OCMW Lier met diverse organisaties convenanten af.

Wat 

In convenanten worden de taakafspraken en verwachtingen binnen de welzijnssector scherp gesteld.  Het verduidelijkt de engagementen die worden aangegaan in het sociaal beleid, en biedt een basis voor uitbouw van de samenwerking.

Waarom 

Verschillende redenen liggen aan de basis voor de opmaak van convenanten. Dankzij het afsluiten van convenanten, wordt de inzet van gemeenschapsgeld duidelijk verantwoord. Het biedt ook een uitstekende basis voor de uitbouw van de samenwerking. Taakafspraken binnen de welzijnssector worden op deze manier verhelderd.

Met wie 

Met heel wat organisaties worden convenanten afgesloten.

 

Hieronder vind je alvast een overzicht van de overeenkomsten die goedgekeurd zijn:

 • Stad Lier - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
 • Stad Lier - VZW Werkmmaat 
 • Stad Lier - VZW Auxilia
 • Stad Lier - VZW Samenlevingsopbouw
 • Stad Lier - VZW Open School
 • Stad Lier - communitywerking SK Lierse
 • Stad Lier - VZW Goed Gevoel 
 • OCMW Lier - VZW Efrem 
 • OCMW Lier - Huisartsenkring
 • OCMW Lier - VZW De Stappaert 
 • OCMW Lier - VZW Tarag
 • Stad en OCMW Lier - Logo Mechelen

 

Geregeld wordt dit overzicht aangevuld met nieuwe overeenkomsten.

Uitgelicht