Lokaal sociaal beleid

Lokaal sociaal beleid is het geheel van beleidsbepalingen en acties van het lokaal bestuur en lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten. Zo staat het althans omschreven in het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid.

Wat is lokaal sociaal beleid in Lier?

Een verhaal van samenwerking. Want de uitdagingen zijn talrijk. Denk aan de vergrijzing, armoedebestrijding, betaalbaar wonen. En de middelen beperkt. Dan is het beter de krachten te bundelen. En dat doen we. Met tientallen welzijnsdiensten die in Lier actief zijn. Want sociaal beleid is geen zaak van stad en OCMW Lier alleen.

In de praktijk?

In de praktijk is overleg cruciaal. Via tal van overlegorganen wordt gezamelijk resultaat nagestreefd. Leidraad in dat streven is het lokaal sociaal beleidsplan. Noem het de bijbel van het sociaal beleid in Lier.

En concreet?

Met dit digitaal sociaal huis bijvoorbeeld. Het sociaal huis is geen nieuwe dienst, naast andere. Het erkent de bestaande rijkdom van het werkveld. Het gaat ervan uit dat vandaag de dag al aanspreekpunten beschikbaar zijn. Die maximaal promoten: daar gaat het om in het digitaal sociaal huis. Het is dus, in de eerste plaats, een verhaal van samenwerking.

Op de hoogte blijven?

Wil je weten wat er in het lokaal sociaal beleid beweegt? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. Je vindt er kort en bondig: nieuwe projecten, geplande initiatieven,...

Uitgelicht