Delen

Nieuw dienstencentrum De Kroon

Vanaf 7 maart opent een antennepunt van het dienstencentrum in WZC Paradijs. Het antennepunt zal er wekelijks op dinsdag open zijn in de grote ontmoetingsruimte van het Paradijs; bezoekers kunnen er dan terecht voor een gezamenlijke maaltijd, voor gezellig samenzijn en fijne activiteiten.

In 2006 werd in Koningshooikt dienstencentrum De Waaier opgestart. In het meerjarenplan is de beleidsdoelstelling opgenomen om het zorgaanbod vanuit het dienstencentrum via een ‘antennewerking’ uit te bouwen naar specifieke ‘woonzorgzones’ in Lier. Op deze manier wordt het aanbod voor meer mensen, ook ouderen, toegankelijker.

In 2013 werd antennepunt dienstencentrum Rosmolen opgestart, open 5 dagen per week. In 2015 volgde nog antennepunt dienstencentrum De Komeet dat wekelijks open is op maandag.

Uit een evaluatie blijkt dat de antennepunten van de dienstencentra inspelen op een maatschappelijke vraag. Ouderen uit de buurt kunnen er terecht voor een ontmoeting en sociaal netwerk, wat een positief effect heeft op de zelfredzaamheid van de ouderen.

Vanuit de Vlaamse overheid is de rol van woonzorgcentra geherformuleerd. Het is van belang dat een voorziening geen ‘gesloten gemeenschap’ meer is, maar voldoende netwerken onderhoudt met de directe omgeving. Op deze manier worden de bewoners van het woonzorgcentrum niet afgesneden van de samenleving. Dankzij de wisselwerking tussen de (interne) voorziening en de (externe) werking van het dienstencentrum, ontstaat er een positieve kruisbestuiving die zowel voor de bewoners als de externe bezoekers waardevol is. Met de opstart van het antennepunt van het dienstencentrum in WZC Paradijs kan het WZC haar opdracht naar de samenleving verbreden.

Daarbij komt dat er in de direct omgeving van WZC Paradijs nieuwe woongelegenheden gerealiseerd werden waar ook heel wat ouderen gehuisvest zijn. De potentiële doelgroep van het antennepunt in het dienstencentrum bevindt zich in de directe nabijheid.


De realisatie van een aanvullend antennepunt in het dienstencentrum, is geen bijkomende belasting op het budget.
 

Persbriefing OCMW-raad 24 januari 2017
Verantwoordelijke schepen: OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten