Delen

Indexatie ligdagprijs WZC Paradijs

In 2012 werd het nieuwe woonzorgcentrum Paradijs in de Transvaalstraat in gebruik genomen. Een nieuwe dagprijs werd vastgesteld en er werd beslist om deze telkens met 3 euro te verhogen in 2014, 2016 en 2018. Dit gebeurde ondertussen reeds twee maal.

De OCMW-raad besliste nu om de derde verhoging in 2018 niet door te voeren, maar voortaan de dagprijs jaarlijks te indexeren. Voor bewoners betekent dit dat de verhoging niet zo ingrijpend zal zijn. Bovendien komt zo ook de concurrentiepositie van WZC Paradijs ten opzichte van andere woonzorgcentra niet in het gedrang.

Momenteel bedraagt de dagprijs 55.80 euro. Na indexatie komt de dagprijs op 56.86 euro. Deze geïndexeerde dagprijs zal vanaf 1 januari 2018 toegepast worden.

Info:
OCMW Lier, Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier
tel. 03 8000 311

Persbriefing OCMW-raad 17 oktober 2017
verantwoordelijke schepen: OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten

Uitgelicht

WZC Paradijs

Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is, kan een opname in een woonzorgcentrum de oplossing zijn.
WZC Paradijs beschikt over 184 bedden, een dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf en aanleunwoningen.

lees verder