Delen

Convenant tussen Stad Lier en vzw TEJO

Sinds 2016 is TEJO vzw actief in Lier. Het is een vzw die zich richt naar jongeren tussen 10 en 20 jaar en hun psychisch welzijn. De jongeren worden kortdurend begeleid. De begeleiding is gratis. Om deze vorm van therapie te realiseren doet TEJO een beroep op vrijwillige psychotherapeuten en onthaalmedewerkers.

Om een intensere samenwerking te realiseren sluiten de Stad Lier en Vzw TEJO Lier nu een convenant. Het wederzijdse engagement betreft vanuit de stad onder meer het toekennen van een werkingstoelage en bijkomende financiële ondersteuning voor tolkkosten en vormingskosten, evenals ondersteuning bij de opmaak van subsidiedossiers.

Als aanvulling op het reguliere aanbod van de geestelijke gezondheidszorg biedt Vzw TEJO aan jongeren tussen 10 en 20 jaar onmiddellijk, gratis, anoniem en kortdurend therapeutische ondersteuning aan en investeert in de voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. De vzw zal haar informatie- en doorverwijsopdracht t.a.v. jongeren over het aanbod Lierse sociale dienstverlening verder uitbouwen.

Meer info:

Team Sociaal beleid
tel: 03 491 67 45

Persbriefing CBS 2 oktober 2016
verantwoordelijke schepen: OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten

Uitgelicht