Delen

Groeipakket vervangt kinderbijslag

Sinds 1 januari 2019 heeft Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag overgenomen. De kinderbijslag werd omgevormd en heet nu het Groeipakket.

Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt vanaf 1 januari 2019 een ‘Groeipakket’. In dat pakket zitten de kinderbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk gezin en van elk kind.

Voor elk kind, geboren vanaf 1 januari 2019, is er het éénmalig startbedrag, het maandelijkse basisbedrag en de jaarlijkse schoolbonus (ook al gaat het kind nog niet naar school).

Maar sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen zijn er de zorgtoeslagen en de sociale toeslag.

  • De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De sociale toeslag is afhankelijk van je inkomen en de grootte van je gezin. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.
  • De zorgtoeslag heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen.

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen: de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag . Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet expliciet aan te vragen.

Meer informatie over het Groeipakket, met name de aanvraag, de bedragen, de extra ondersteuning en de participatietoeslagen.

Eerste kind in 2019?

Proficiat! Vanaf 4 maanden voor de geplande bevallingsdatum kan je het éénmalige startbedrag aanvragen. Je kiest zelf bij welke uitbetaler je deze aanvraag doet (zie informatie over de 5 uitbetalers hieronder). Om het startbedrag aan te vragen heb je een doktersattest nodig met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. Ten vroegste 2 maanden voor deze datum wordt het startbedrag uitbetaald. Uiterlijk de achtste van de maand die volgt op de geboorte zal je dan voor de eerste keer het basisbedrag op je rekening krijgen.

Geen startbedrag aangevraagd? Dan kan je dit na de geboorte alsnog doen (tot 5 jaar na de geboorte) en meteen ook het maandelijks basisbedrag aanvragen. Je kiest de uitbetaler zelf.

Heb je al kinderen?

Kinderen geboren voor 2019 behouden hun rechten, nl de koppeling van het maandelijks bedrag aan de rangorde en de leeftijd van het kind. Deze kinderen blijven dus gewoon maandelijks hetzelfde bedrag ontvangen zoals vroeger.

Kinderen geboren voor 2019 kunnen wel onmiddellijk en integraal genieten van de vernieuwde toeslagen, namelijk: de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag.

Voor de sociale toeslag, blijven de bedragen voor kinderen geboren voor 2019 gebaseerd op de bedragen van de ‘oude’ kinderbijslagreglementering. Maar ze kennen een ruimer toepassingsgebied en worden losgekoppeld van het socioprofessioneel statuut van de ouder(s).

Vanaf het schooljaar 2019-2020 komen kinderen geboren voor 2019 ook in aanmerking voor een mogelijke schooltoeslag, afhankelijk van het gezinsinkomen.

De zorgtoeslag voor kinderen van wie de ouder(s) overleden zijn voor 2019, voor pleegkinderen en kinderen met een beperking geboren voor 2019, blijft gebaseerd op de ‘oude’ kinderbijslagreglementering.

Het Groeipakket voor een gezin met kinderen geboren voor én na 2019 kan dus een mix van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedragen zijn. De aanpassingen gebeuren automatisch.

Je kinderbijslagfonds geeft wel je dossier door aan zijn Vlaamse opvolger, dus aan één van de 5 uitbetalers.

Meer informatie over het groeipakket voor kinderen geboren voor 2019.

5 uitbetalers

De 11 bestaande kinderbijslagfondsen werden gehergroepeerd. Sinds 1 januari zijn er nog 5 Vlaamse uitbetalers

Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetaler van het groeipakket of bij de coördinator van het Huis van het Kind: Martine Van Itterbeeck, Sociaal Huis, Paradeplein 2 bus 2, 2500 Lier, 03 491 67 73, 0497 52 94 76, huisvanhetkind@lier.be.

Uitgelicht