Delen

De herstelvisie - lezing op 26/9

Similes Emergo organiseert in samenwerking met Sociaal Huis Lier een bijeenkomst over DE HERSTELVISIE op donderdag 26 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in dienstencentrum Het Schoppeke (Kanunnik Davidlaan 25). Gastspreker: Jeroen Kleinen, psychiater en voorzitter van de medische raad Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas.

De herstelvisie: wat is dat?
Wat betekent dat voor de patiënt, de hulpverlener en de familie?
De patiënt neemt zijn herstel in eigen handen, als expert en met de inzet van zijn ervaringskennis.
De hulpverlener biedt herstelondersteunende zorg.
En welk is de rol van de familie en naastbetrokkenen? De familie heeft ook zelf nood aan herstel.

  • De avond is gratis.
  • Iedereen is welkom, zowel patiënten, hulpverleners, famlilie en naastbetrokkenen als beleidsmakers.
  • Inschrijven is niet verplicht maar mag via dirkdca@gmail.com of 0484 916 252.
  • Indien gewenst kan je een attest van je aanwezigheid verkrijgen.

Andere voorziene bijeenkomsten van Similes Emergo in 2019: donderdag 7 november - Familie in de zorg - PZ Duffel, donderdag 5 december - Emergo? Een voorstelling - De Schijf Mechelen.

Uitgelicht