Delen

3 extra opvangmogelijkheden voor jongeren in Lier

Uit het jaarverslag Integrale Jeugdhulp 2016 dat eind juni 2017 bekend werd gemaakt, bleek één van de grote pijnpunten dat de stap die jongeren (18-25-jarigen) vanuit een voorziening naar zelfstandig wonen moeten maken te groot is. Door een uitgebreid intersectoraal samenwerkingsverband te creëren rond deze kleine wooneenheden, proberen we de stap te verkleinen en kregen OCMW Lier, De Stappaert en Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen eind juni 2018 de bevestiging dat er vanaf 1 januari 2019 extra opvangmogelijkheden mogen opgestart worden: één voor 4 jongeren in Vremde en 3 jongeren in Lier.

Vanaf 1 januari 2019 neemt Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen in onderling overleg met De Stappaert en OCWM Lier het huis in Paul Krügerstraat 25 dat De Stappaert van OCMW Lier in bruikleen ter beschikking kreeg over. Voor de aanwezige bewoners verandert er weinig, ook de huidige begeleider van De Stappaert maakt de overstap naar Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. In de toekomst zullen drie van de zes plaatsen in dit huis toegewezen worden via de intersectorale toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp. De drie andere plaatsen zijn voorbehouden voor OCMW Lier.

De Stappaert vergroot haar huidige capaciteit in de Kerkstraat. In nr. 27 gaat het van 3 naar 5 kamers en vanaf eind januari 2019 stelt De Stappaert een gerenoveerd huisje (Kerkstraat 25) ter beschikking voor een jong koppel met baby/peuter of een alleenstaande moeder met 2 kleine kinderen.

> www.jeugdhulpdonbosco.be
> www.destappaert.be

Uitgelicht