SOCIAAL HUIS

Heb je vragen over sociale voordelen, tegemoetkomingen, …? Zoek je hulp of begeleiding? Het Sociaal Huis is dé plek waar je voortaan als Lierenaar met alle vragen over welzijn terecht kan.

In het Sociaal Huis vind je een brede waaier aan diensten: naast het OCMW hebben ook het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw, het Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans vzw, de Werkwinkel en het Centrum voor Basiseducatie Open School er hun stek.

Ook andere diensten zoals de huurdersbond, Dyzo vzw, … houden spreekuur in het Sociaal Huis.

 • OCMW Lier - Sociale Dienstverlening

  ocmwlier_logo Het departement sociale dienstverlening organiseert een divers hulpverleningsaanbod: van algemene maatschappelijke begeleiding, over beheer van schuldenproblemen, trajectbegeleiding, hulpverlening bij woonproblemen,...

 • CGG De Pont

  LogoCGGDePont CGG De Pont vzw biedt ambulante begeleiding en behandeling voor mensen met ernstige psychische problemen. De Pont is er voor alle leeftijden en werkt op verwijzing van een huisarts of andere professionele hulpverlener.

 • CBE Open School

  logo_cbe_open_school CBE Open School organiseert cursussen voor volwassenen die hun basisvaardigheden op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming willen opfrissen en versterken.

 • SVK De Woonkans vzw

  logo-svk-de-woonkans Het SVK De Woonkans vzw huurt appartementen en woningen op de private huurmarkt om deze verder te verhuren aan sociaal kwetsbare alleenstaanden en gezinnen. Via een wachtlijst die rekening houdt met de huisvestingssituatie en het inkomen worden mensen die er het meest nood aan hebben, eerst geholpen.

 • Werkwinkel

  logo-Werkwinkel In de Werkwinkel kan je terecht met al je vragen over werk of voor inschrijving, vacatures, opleiding, CV-ondersteuning, begeleiding... . Ben je werkgever? Wij publiceren je vacatures en zoeken mee naar geschikte oplossingen voor jouw bedrijf. De partners in de Werkwinkel zijn VDAB, Wijk-werken Rivierenland, GTB, Synkroon en Levanto.

 • CKG De Kleine Kameel

  CKG logo CKG De Kleine Kameel maakt deel uit van vzw Kinderland met nog afdelingen in Berlaar (residentiële opvang) en Vilvoorde (dagopvang en/of thuisbegeleiding). De naam Kameel verwijst naar Kinderland Ambulant Mobiele Eenheid Lier. Dit Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning biedt opvoedings-ondersteuning aan gezinnen met kinderen tussen 0 en de 12 jaar, waar de opvoeding moeilijk verloopt.

 • Agentschap Integratie en Inburgering

  agentschap-integratie en inburgering Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Hun dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid.

 • CAW

  CAW logo Het CAW helpt je met alle vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,... Zij bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven, en aan gedetineerden en hun naasten.

 • Solentra vzw

  logo solentra Solentra doet therapeutische consultaties met vluchtelingen- en migranten(families) en ondersteunt ook alle diensten en organisaties die met hen in contact komen en vragen hebben.

 • Zitdagen in het Sociaal Huis

  De ambitie van het Sociaal Huis bestaat erin om sociale informatie onder 1 dak aan te bieden. Om die reden is in het Sociaal Huis ruimte voorzien voor externe diensten om één of meerdere zitdagen te houden in het Sociaal Huis.

  Mettertijd wordt het aanbod van spreekuren van welzijnsdiensten in het Sociaal Huis uitgebreid. Het Sociaal Huis staat hier uitdrukkelijk voor open. Heeft jouw organisatie interesse? Of een suggestie om het spreekurenaanbod te verruimen? Geef dan een seintje via welzijn@lier.be.

  Hier vind je een actueel overzicht.

 • Flyer 'Welkom in het Sociaal Huis'

Uitgelicht

Flyer 'Welkom in het Sociaal Huis'

28 oktober 2019,  pdf, 1MB

Download dit bestand